2022

Riggvedlikeholds- konferansen

28.september –Quality Hotel Edvard Grieg – bergen

PROGRAM

OM KONFERANSEN

DELEGATER

UTSTILLING

PÅMELDING

SG SAFETY Roxtec CSD Sealing Systems AS Eqon Inspectio AS Semco Maritime AS Beerenberg Services KIS MARITIME AS Ex-tech group Real Safety & Real Marine AS BSI Offshore AS Otto Olsen AS NOSEFO Morten Authen AS Abyss Axess Technologies AS Otech Contesto AS Wire Tech AS Presight Solutions AS

SG SAFETY

Roxtec

CSD Sealing Systems AS

Eqon

Inspectio AS

Semco Maritime AS

Beerenberg Services

KIS MARITIME AS

Ex-tech group

Real Safety & Real Marine AS

BSI Offshore AS

Otto Olsen AS

NOSEFO

Morten Authen AS

Abyss

Axess Technologies AS

Otech

Contesto AS

Wire Tech AS

Presight Solutions AS

Utstillere

Det er nå åpent for å bestille stand på konferansen. Ta kontakt for å velge ønsket plassering.

 

SPONSOR & UTSTILLING
atle@energi24.no

STAND 1

CSD Sealing Systems AS

CSD ble grunnlagt i 1988. Hovedkontor og lager ligger i Sandefjord. Vi har også lager og salgskontorer i Fosnavåg og i Aalborg i Danmark.
Vi har etablert et brohode i Sverige med partner lokalisert i Gøteborg, Stockholm og Luleå. På den måten kan vi betjene våre kunder med en rask og presis service.

Våre løsninger utvikles og produseres av Beele Engineering BV. Virksomheten har sete i Nederland, der den driver eget R&D-senter med testovn for A- og H-brannklasser.
Beele Engineering BV er etablert verden over med partnere og egne salgs- og servicekontorer.

STAND 2

EQON

EQON er et teknologiselskap som utvikler og leverer smarte løsninger for energieffektivisering, med det formål å redusere driftskostnader og utslipp. For rigg har vi identifisert store besparelser ved å implementere individuell styring og monitorering av de ulike varmesystemene tilknyttet helideck, HVAC, brannvernsystemer og lignende. Ved å benytte EQON One Thermal kontroller, kan en på en enkel og kosteffektiv måte modifisere og oppgradere eksisterende system, for å oppnå betydelige energibesparelser. Vår kompetanse er innen varme og elektronikk design, og vi jobber kontinuerlig for å utfordre tradisjonelle løsninger, for finne nye besparelser og verdi for våre kunder

STAND 3

Inspectio AS

Inspectio AS develops software that helps asset owners and service providers to document their equipment compliance, and save valuable time by digitizing inspections, maintenance and other activities.

Inspectio was created by combining our inspection expertise with the latest web and mobile technologies, to give you the best inspection solution available.

Inspectio was born in the offshore industry, and are experts in hazardous area work.  Further on we aim too serve any industry that need digital inspection and documentation of their field tasks. Inspectio was first developed by Westcon, starting out as a product in 2015, then demerged to Inspectio AS in August 2020. Westcon is still our sole owner. Inspectio is customer driven and we work every day to serve you and your needs in digital transformation.

STAND 4

Beerenberg Services AS

Beerenberg-konsernet har i mer enn 40 år levert nyskapende serviceløsninger for et bredt spekter av industrielle virksomheter.

Vår virksomhet dekker hele livssyklusen fra feltstudier og nybygg til vedlikehold, modifikasjoner og livstidsforlengelse – alltid med fokus på å forbedre HMSK, produktivitet og forutsigbarhet.

Selskapet lever hovedsakelig tjenester og produkter innen tre områder:

  • Isolasjon
  • Stillas
  • Overflate

I tillegg leverer selskapet en del spesialtjenester innen tilkomstteknikk (TT), kaldkutting, habitat, arkitekt og industriell rengjøring.

Selskapet bruker mye ressurser på forskning og utvikling, slik at vi hele tiden kan levere nyskapning i form av produkter og løsninger som hjelper industrien noen skritt videre.

STAND 5

Contesto AS

Contesto sin ekspertise er rådgivning, strategier og systemer for intelligent informasjonsstyring. Vi leverer bl.a. OpenText eDOCS InfoCenter for Rig & Offshore  – en komplett løsning for å ivareta både teknisk og administrativ  informasjon i ett og samme system – med rollebaserte grensesnitt.  Contesto har levert løsninger for olje- og riggbransjen i over 20 år, og med hovedkontor på Forus i Stavanger,  er vi en trygg og lokal samarbeidspartner, med unik kompetanse innen IM, DM, ECM. Vår visjon er å hjelpe bedrifter å gå fra kaos til kunnskap!

STAND 6

Otto Olsen AS

Otto Olsen er en norskeid bedrift med lang erfaring og høy teknisk kompetanse. Vi tilbyr et bredt spekter av produkter til ulike industrier og det er viktig for oss å opprettholde høy servicegrad. Vi yter vårt beste for å finne riktige produkter og løsninger i samarbeid med våre kunder.

Fremtiden krever stadig omstilling, endringsvilje, gjennomføringsevne og det å både tilby og yte det beste for våre kunder. Med et utall av produkter fra noen av verdens ledende produsenter dekker vi et bredt og komplekst spekter av tekniske behov – og med skreddersydde løsninger som produseres in-house, så gir dette stor fleksibilitet, høy servicegrad og korte leveringstider.

STAND 7

NOSEFO

NOSEFO er en ideell stiftelse med formål å drive opplæring av personell for norsk petroleumsvirksomhet, skipsfart og landindustri med avdelinger i Bergen, Stavanger og Tau.

Våre kunder favner bredt, fra store internasjonale bedrifter innen offshore og maritim sektor til lokale kraftlag. Felles for de fleste av våre deltakere er at de har sitt arbeid innen ansvarsområder som krever godkjent opplæring.

Med vår beliggenhet kan kursene gjennomføres nær kursdeltakernes utreisested, samt bedriftens interne lokasjon. Vi gjennomfører jevnlig en rekke faste kurs og skreddersyr opplegg for den enkelte kunde ved behov.

STAND 8

Morten Authen AS

Morten Authen AS har siden 2011 jobbet med forenkling og effektivisering av rengjøringsprosesser innen industri, offshore, luftfart og service/MRO. Vårt mål er å erstatte tunge og manuelle arbeider med forenkling og automasjon ved hjelp av utstyr og kjemi som reduserer tidsbruk og risiko for skade på materialer, personell og miljø.

Vi har mange gode løsninger for service av boreriggutstyr, varmevekslere, shakerscreens, pumper, liners, subsea-komponenter, med mer. Vi utfører “proof of concept” testing på problemstillinger vi tidligere ikke har erfaring med, og skreddersyr løsninger for den enkelte kunde og behov.

Vår portefølje av produkter består av markedsledende produkter fra blant annet Tierra Tech, Brulin, Aqua Clean, Teknox, Jessberger, RS Pro Finishes og Biox.

STAND 9

BSI Offshore AS

BSI Offshore holder til på det tradisjonsrike verftet på Laksevåg i Bergen. Vi er innenfor en halvtimes kjøretur både til Coast Center Base, og til Semco Maritime ved Hanøytangen. Dette gjør oss til en foretrukket leverandør av innrednings- og isolasjonstjenester ved rigganløp. Vår sentrale beliggenhet i Bergen gjør oss attraktive for flere riggselskaper, med kort avstand til heliport i Bergen. 

Vi har i flere år også levert tjenester til Forsvaret ved Marinebasen på Haakonsvern.

STAND 10

Wire Tech AS

Wire Tech AS was founded in 2011 and has over the years become a preferred specialist within wire rope technology. We have more than 20 year experience within lifting system and wire system.

Wire Tech offers a total wire rope solution, i.e. sales of high quality wire ropes, installation (spooling), lubrication (Viper), MRT Inspection, Cut Back- and re-socketing as well as recycling of discarded wire ropes.

Since 2011 Wire Tech has been a part of the North Sea Offshore arena and Wire Tech’s maintenance program will increase the life time and safety of your wire rope.

STAND 11

Presight Solutions AS

Presight Barrier Monitor™ er en løsning for sanntids barriere-monitorering basert på dynamiske datakilder fra pågående operasjoner. Selskaper som driver virksomhet med høy operasjonell risiko med storulykke-potensiale, benytter Presight Barrier Monitor™ til å overvåke godheten av sine tekniske, operasjonelle og organisatoriske barrierer som ivaretar forsvarlig, sikker og effektiv drift. Løsningen svarer med andre ord på; «Hvem gjør hva med hvilket utstyr?»

Presight Barrier Monitor™ vil bli demonstrert ved vår stand i utstillingsområdet under konferansen. Velkommen!

STAND 12

OTECH

Otech is an international subsea supplier to the oil & gas, shipping and industry with local presence in several countries.

Otech offers a variety of subsea services with it`s main focus on surface supplied diving operations.

With our slogan solving challenges subsea we embrace a challenging industry and provide specialised equipment, compact spreads and years of knowledge to deliver cost-effective, tailored solutions to meet individual client needs.

STAND 13

Abyss AS

Ledende leverandør av servicetjenester for oppdrett

Abyss er spesialist på serviceoperasjoner for oppdrett. Erfarne operatører, en stor flåte av moderne fartøy og det fremste som finnes av utstyr og teknologi for arbeid over og under vann sikrer en trygg og effektiv gjennomføring av selv de mest krevende operasjonene.

 

STAND 14

Real Safety & Real Marine AS

Real Safety is an expert manufacturer and provider in non-metallic construction materials and anti-slip safety solutions worldwide. We focus on creating easy and effective solutions based on thorough research, innovative design, and highly specialized production, fitting and aftersales services and thorough tested materials.

Vision:

It is Real Safety’s vision to become the world’s preferred partner for innovative, environmentally friendly, custom-made solutions, which reduces the risk of accidents happening for people. Both at work and within the public space.

Mission:

To create “Best practice” standards within our field of expertise: We aim to reduce the risks through unique customised solutions, using materials that minimise maintenance, enhance safety and promote sustainability

Real Marine AS

Protecting your products! We make sure your products can handle moisture, freezing temperatures, gases, corrosion, dust, sand and other mechanical stresses that otherwise would damage your assets.

We have a goal of being the leading provider of preservation and product protection. Our product range protects your assets from production to installation and completion.

Real Marine AS has been providing the best preservation solutions to the industry for over 24 years and you can find our prodcuts on all rigs on the norwegian continetal shelf!

 

STAND 15

Axess Technologies AS

Axess Technologies (formerly Alpa), a wholly-owned subsidiary of Axess Group, offers a wide range of engineering and material handling solutions for leading players in the oil and gas and wind energy industries worldwide.

The Engineering department in Axess AS has been merged into the company, enabling stronger concept development capabilities, a wider portfolio of products and services and increased capacity to provide turnkey solutions for our clients.

In recent years, we have experienced significant growth both locally and internationally, resulting in an increased demand in emerging markets. With our deep industry knowledge and expertise, we endeavor to deliver reliable solutions to our clients.

Today, we have approximately 100 employees located in Oslo, Molde, Trondheim and Bergen, in addition to employees in international offices worldwide.

STAND 16

Ex-Tech Group

Ex-tech Group is a global manufacturer of a comprehensive portfolio of Ex-products and applications. Ex-tech develops and design turnkey solutions for Ex environment offshore and onshore.

What separates us is that combine our expertise, experience and being an innovator to provide the market leading products and solutions.

Challenging the status quo is in our DNA, and we combine digitalization with Ex systems and products, to reduce Opex and unwanted incidents.

Ex-tech is offering full range solutions, from single components to whole machinery with extensive engineering.

Whilst enable us to find the optimal solution for our clients.

 Digitalization and Automation:

Ex-tech Group and Disruptive Technologies (DT) now offer their cutting-edge tiny sensor for hazardous area, allowing customers to benefit from high data accuracy in their maintenance planning and operational excellence.

This means the Industry Hydrogen, O&G, Petrochemicals, Pharmacy etc. remotely can operate, monitor, and control their installations onshore and offshore to a fraction of the cost,

 

reducing manual work, prevent incidents and gain new and important insight – that benefits business, employees, and environment.

STAND 17

KIS MARITIME AS

KIS MARITIME AS er bindeleddet mellom sjøfartsnæringen og KIS Gruppen som samlet kompetanseenhet. Vi tilbyr et fullstendig program for montering, sertifisering, reparasjon, rådgivning, service og forebyggende vedlikehold av alle fartøyets løfteinnretninger og -utstyr. Fra  vårt hovedkontor i Bergen prosjekteres service- og reparasjonstjenester direkte mot rederi, managementselskaper og skipets ledelse. Vi står i fortløpende kontakt med KIS Gruppens serviceavdelinger og kan derfor med høyeste nøyaktighet prosjektere oppdrag ombord og koordinere reparasjonsoppdrag i inn- og utland.

Det er både rimeligere og raskere å utføre reparasjons- og servicearbeid om bord i skipet. Dersom det likevel er nødvendig med overhaling av kran eller utstyr på verksted, har KIS-gruppen sakkyndig person og kvalifisert verksted godkjent av Sjøfartsdirektoratet i Ålesund, Bergen og Fredrikstad, og dekker dermed store deler av norskekysten.

STAND 18

Semco Maritime AS

Semco Maritime is an international engineering, installation and integration specialist company for the offshore energy industry. We consistently work on improving our sustainability impact within the company and across the supply chain. Our vision is to provide Offshore maintenance and service integration, including green high-end
solutions such as 4G Telecom solutions, ESS: Hybrid system and electrification – SCR-NOx retrofit modular systems.

 Our Stavanger office provides skilled manpower for onshore and offshore work tailored to specific needs and requirements. We strive to achieve to become the preferred provider of operation support within the North Sea area.

 Our yard facility at Hangytangen, close to Bergen, provides the largest drydock in Northern Europe which offers high docking. We offer modification and services on rigs and vessels and our experience within engineering and project management secures minimum downtime on assets. Additionally, shore power is available for rigs and vessel moored at the quayside to reduce the carbon footprint during their stay.

STAND 19

Roxtec AS

Roxtec was founded in 1990 by Mikael Blomqvist in his residential garage in Karlskrona, Sweden. Thanks to the invention of Multidiameter™, a solution that improved the process of sealing cable and pipe penetrations, our company experienced an impressive growth. We maintained our entrepreneurial spirit, our customer focus and our strong Roxtec Core Values.

STAND 20

SG SAFETY AS

SG SAFETY er en av Norges største leverandører av teknisk verneutstyr. Våre kjerneområder er gass, pust og brann. Innenfor disse områdene er vi en totalleverandør av rådgivning, produkter, opplæring og service/vedlikehold. Vi skal være best på kompetanse og rådgivning om valg og bruk av utstyr slik at våre kunder har en stødig leverandør og fagkompetanse å støtte seg til. Vi har hovedkontor i Stavanger, og avdelingskontor på østlandet. Våre serviceteknikere dekker hele landet, og tar også oppdrag world wide.

meld deg på idag!

Riggvedlikeholdskonferansen samler årlig rundt 200 delegater fra riggselskaper, verft og leverandørindustrien. Konferansen er møteplassen for både faglig påfyll og nettverksbygging innen riggvedlikehold.

2022

riggvedlikeholds-

konferansen

28. september – Quality Hotel Edvard Grieg – BERGEN

FAGLIG INNHOLD & PRAKTISKE SPØRSMÅL

konferanse@energi24.no

SPONSOR & UTSTILLING