2022

Riggvedlikeholds- konferansen

28.september –Quality Hotel Edvard Grieg – bergen

PROGRAM

OM KONFERANSEN

DELEGATER

UTSTILLING

PÅMELDING

SG SAFETY Roxtec CSD Sealing Systems AS Eqon Inspectio AS Semco Maritime AS Beerenberg Services KIS MARITIME AS Ex-tech group Bestilt Real Safety & Real Marine AS BSI Offshore AS

SG SAFETY

Vestteknikk er en av Norges største leverandører av teknisk verneutstyr. Våre kjerneområder er gass, pust og brann. Innenfor disse områdene er vi en totalleverandør av rådgivning, produkter, opplæring og service/vedlikehold. Vi skal være best på kompetanse og rådgivning om valg og bruk av utstyr slik at våre kunder har en stødig leverandør og fagkompetanse å støtte seg til. Vi har hovedkontor i Stavanger, og avdelingskontor på østlandet. Våre serviceteknikere dekker hele landet, og tar også oppdrag world wide.

Roxtec

Roxtec was founded in 1990 by Mikael Blomqvist in his residential garage in Karlskrona, Sweden. Thanks to the invention of Multidiameter™, a solution that improved the process of sealing cable and pipe penetrations, our company experienced an impressive growth. We maintained our entrepreneurial spirit, our customer focus and our strong Roxtec Core Values.

CSD Sealing Systems AS

CSD ble grunnlagt i 1988. Hovedkontor og lager ligger i Sandefjord. Vi har også lager og salgskontorer i Fosnavåg og i Aalborg i Danmark.

Vi har etablert et brohode i Sverige med partner lokalisert i Gøteborg, Stockholm og Luleå. På den måten kan vi betjene våre kunder med en rask og presis service.

Våre løsninger utvikles og produseres av Beele Engineering BV. Virksomheten har sete i Nederland, der den driver eget R&D-senter med testovn for A- og H-brannklasser.

Beele Engineering BV er etablert verden over med partnere og egne salgs- og servicekontorer.

Eqon

EQON er teknologiselskap som utvikler og leverer smarte løsninger for energieffektivisering, med det formål å redusere driftskostnader og utslipp. For rigg har vi identifisert store besparelser ved å implementere individuell styring og monitorering av de ulike varmesystemene tilknyttet helideck, HVAC, brannvernsystemer og lignende. Ved å benytte EQON One Thermal kontroller, kan en på en enkel og kosteffektiv måte modifisere og oppgradere eksisterende system, for å oppnå betydelige energibesparelser. Vår kompetanse er innen varme og elektronikk design, og vi jobber kontinuerlig for å utfordre tradisjonelle løsninger, for finne nye besparelser og verdi for våre kunder

Inspectio AS

Inspectio AS develops software that helps asset owners and service providers to document their equipment compliance, and save valuable time by digitizing inspections, maintenance and other activities.

Inspectio was created by combining our inspection expertise with the latest web and mobile technologies, to give you the best inspection solution available.

Inspectio was born in the offshore industry, and are experts in hazardous area work.  Further on we aim too serve any industry that need digital inspection and documentation of their field tasks. Inspectio was first developed by Westcon, starting out as a product in 2015, then demerged to Inspectio AS in August 2020. Westcon is still our sole owner. Inspectio is customer driven and we work every day to serve you and your needs in digital transformation.

Semco Maritime AS

Beerenberg Services

Beerenberg-konsernet har i mer enn 40 år levert nyskapende serviceløsninger for et bredt spekter av industrielle virksomheter.

Vår virksomhet dekker hele livssyklusen fra feltstudier og nybygg til vedlikehold, modifikasjoner og livstidsforlengelse - alltid med fokus på å forbedre HMSK, produktivitet og forutsigbarhet.

Selskapet lever hovedsakelig tjenester og produkter innen tre områder:

  • Isolasjon
  • Stillas
  • Overflate

I tillegg leverer selskapet en del spesialtjenester innen tilkomstteknikk (TT), kaldkutting, habitat, arkitekt og industriell rengjøring.

Selskapet bruker mye ressurser på forskning og utvikling, slik at vi hele tiden kan levere nyskapning i form av produkter og løsninger som hjelper industrien noen skritt videre.

KIS MARITIME AS

KIS MARITIME AS er bindeleddet mellom sjøfartsnæringen og KIS Gruppen som samlet kompetanseenhet. Vi tilbyr et fullstendig program for montering, sertifisering, reparasjon, rådgivning, service og forebyggende vedlikehold av alle fartøyets løfteinnretninger og -utstyr. Fra  vårt hovedkontor i Bergen prosjekteres service- og reparasjonstjenester direkte mot rederi, managementselskaper og skipets ledelse. Vi står i fortløpende kontakt med KIS Gruppens serviceavdelinger og kan derfor med høyeste nøyaktighet prosjektere oppdrag ombord og koordinere reparasjonsoppdrag i inn- og utland.

Det er både rimeligere og raskere å utføre reparasjons- og servicearbeid om bord i skipet. Dersom det likevel er nødvendig med overhaling av kran eller utstyr på verksted, har KIS-gruppen sakkyndig person og kvalifisert verksted godkjent av Sjøfartsdirektoratet i Ålesund, Bergen og Fredrikstad, og dekker dermed store deler av norskekysten.

Ex-tech group

Ex-tech Group is a global manufacturer of a comprehensive portfolio of Ex-products and applications. Ex-tech develops and design turnkey solutions for Ex environment offshore and onshore.

 What separates us is that combine our expertise, experience and being an innovator to provide the market leading products and solutions.

 Challenging the status quo is in our DNA, and we combine digitalization with Ex systems and products, to reduce Opex and unwanted incidents.

 Ex-tech is offering full range solutions, from single components to whole machinery with extensive engineering.

 Whilst enable us to find the optimal solution for our clients.

 Digitalization and Automation:

 Ex-tech Group and Disruptive Technologies (DT) now offer their cutting-edge tiny sensor for hazardous area, allowing customers to benefit from high data accuracy in their maintenance planning and operational excellence.

 This means the Industry Hydrogen, O&G, Petrochemicals, Pharmacy etc. remotely can operate, monitor, and control their installations onshore and offshore to a fraction of the cost,

reducing manual work, prevent incidents and gain new and important insight – that benefits business, employees, and environment.

Bestilt

Real Safety & Real Marine AS

Real Safety is an expert manufacturer and provider in non-metallic construction materials and anti-slip safety solutions worldwide. We focus on creating easy and effective solutions based on thorough research, innovative design, and highly specialized production, fitting and aftersales services and thorough tested materials.

Vision:

It is Real Safety’s vision to become the world’s preferred partner for innovative, environmentally friendly, custom-made solutions, which reduces the risk of accidents happening for people. Both at work and within the public space.

Mission:

To create “Best practice” standards within our field of expertise: We aim to reduce the risks through unique customised solutions, using materials that minimise maintenance, enhance safety and promote sustainability.

Real Marine AS 

Protecting your products! We make sure your products can handle moisture, freezing temperatures, gases, corrosion, dust, sand and other mechanical stresses that otherwise would damage your assets.

We have a goal of being the leading provider of preservation and product protection. Our product range protects your assets from production to installation and completion.

Real Marine AS has been providing the best preservation solutions to the industry for over 24 years and you can find our prodcuts on all rigs on the norwegian continetal shelf!

BSI Offshore AS

BSI Offshore AS er et selskap som driver med Maritim Innredning og Teknisk Isolering.

Vi holder til på det tradisjonsrike skipsverftet på Laksevåg i Bergen.  Vår sentrale beliggenhet i Bergen gjør oss attraktiv for flere riggselskaper, med kort vei til både heliport i Bergen og til vedlikeholdsbasene rundt Bergen.

Vårt hovedmarked er flyterigger, der vi utfører mye innredningsarbeid i boligkvarterene, samt rørisolering og kapsling.  Vi har også egen jakkeproduksjon for eksos og termisk isolering.

Vi er spesialister på gulvarbeid, og rykker ofte ut når det har vært vannlekkasjer om bord.  Legger da gjerne ny flytende dørk, flis, epoxy, vinyl eller skipsdørk.

Utstillere

Det er nå åpent for å bestille stand på konferansen. Ta kontakt for å velge ønsket plassering.

 

SPONSOR & UTSTILLING
atle@energi24.no

STAND 1

CSD Sealing Systems AS

CSD ble grunnlagt i 1988. Hovedkontor og lager ligger i Sandefjord. Vi har også lager og salgskontorer i Fosnavåg og i Aalborg i Danmark.
Vi har etablert et brohode i Sverige med partner lokalisert i Gøteborg, Stockholm og Luleå. På den måten kan vi betjene våre kunder med en rask og presis service.

Våre løsninger utvikles og produseres av Beele Engineering BV. Virksomheten har sete i Nederland, der den driver eget R&D-senter med testovn for A- og H-brannklasser.
Beele Engineering BV er etablert verden over med partnere og egne salgs- og servicekontorer.

STAND 2

EQON

EQON er et teknologiselskap som utvikler og leverer smarte løsninger for energieffektivisering, med det formål å redusere driftskostnader og utslipp. For rigg har vi identifisert store besparelser ved å implementere individuell styring og monitorering av de ulike varmesystemene tilknyttet helideck, HVAC, brannvernsystemer og lignende. Ved å benytte EQON One Thermal kontroller, kan en på en enkel og kosteffektiv måte modifisere og oppgradere eksisterende system, for å oppnå betydelige energibesparelser. Vår kompetanse er innen varme og elektronikk design, og vi jobber kontinuerlig for å utfordre tradisjonelle løsninger, for finne nye besparelser og verdi for våre kunder

STAND 3

Inspectio AS

Inspectio AS develops software that helps asset owners and service providers to document their equipment compliance, and save valuable time by digitizing inspections, maintenance and other activities.

Inspectio was created by combining our inspection expertise with the latest web and mobile technologies, to give you the best inspection solution available.

Inspectio was born in the offshore industry, and are experts in hazardous area work.  Further on we aim too serve any industry that need digital inspection and documentation of their field tasks. Inspectio was first developed by Westcon, starting out as a product in 2015, then demerged to Inspectio AS in August 2020. Westcon is still our sole owner. Inspectio is customer driven and we work every day to serve you and your needs in digital transformation.

STAND 4

Beerenberg Services AS

Beerenberg-konsernet har i mer enn 40 år levert nyskapende serviceløsninger for et bredt spekter av industrielle virksomheter.

Vår virksomhet dekker hele livssyklusen fra feltstudier og nybygg til vedlikehold, modifikasjoner og livstidsforlengelse – alltid med fokus på å forbedre HMSK, produktivitet og forutsigbarhet.

Selskapet lever hovedsakelig tjenester og produkter innen tre områder:

  • Isolasjon
  • Stillas
  • Overflate

I tillegg leverer selskapet en del spesialtjenester innen tilkomstteknikk (TT), kaldkutting, habitat, arkitekt og industriell rengjøring.

Selskapet bruker mye ressurser på forskning og utvikling, slik at vi hele tiden kan levere nyskapning i form av produkter og løsninger som hjelper industrien noen skritt videre.

STAND 14

Real Safety & Real Marine AS

Real Safety is an expert manufacturer and provider in non-metallic construction materials and anti-slip safety solutions worldwide. We focus on creating easy and effective solutions based on thorough research, innovative design, and highly specialized production, fitting and aftersales services and thorough tested materials.

Vision:

It is Real Safety’s vision to become the world’s preferred partner for innovative, environmentally friendly, custom-made solutions, which reduces the risk of accidents happening for people. Both at work and within the public space.

Mission:

To create “Best practice” standards within our field of expertise: We aim to reduce the risks through unique customised solutions, using materials that minimise maintenance, enhance safety and promote sustainability

Real Marine AS

Protecting your products! We make sure your products can handle moisture, freezing temperatures, gases, corrosion, dust, sand and other mechanical stresses that otherwise would damage your assets.

We have a goal of being the leading provider of preservation and product protection. Our product range protects your assets from production to installation and completion.

Real Marine AS has been providing the best preservation solutions to the industry for over 24 years and you can find our prodcuts on all rigs on the norwegian continetal shelf!

 

STAND 16

Ex-Tech Group

Ex-tech Group is a global manufacturer of a comprehensive portfolio of Ex-products and applications. Ex-tech develops and design turnkey solutions for Ex environment offshore and onshore.

What separates us is that combine our expertise, experience and being an innovator to provide the market leading products and solutions.

Challenging the status quo is in our DNA, and we combine digitalization with Ex systems and products, to reduce Opex and unwanted incidents.

Ex-tech is offering full range solutions, from single components to whole machinery with extensive engineering.

Whilst enable us to find the optimal solution for our clients.

 Digitalization and Automation:

Ex-tech Group and Disruptive Technologies (DT) now offer their cutting-edge tiny sensor for hazardous area, allowing customers to benefit from high data accuracy in their maintenance planning and operational excellence.

This means the Industry Hydrogen, O&G, Petrochemicals, Pharmacy etc. remotely can operate, monitor, and control their installations onshore and offshore to a fraction of the cost,

 

reducing manual work, prevent incidents and gain new and important insight – that benefits business, employees, and environment.

STAND 17

KIS MARITIME AS

KIS MARITIME AS er bindeleddet mellom sjøfartsnæringen og KIS Gruppen som samlet kompetanseenhet. Vi tilbyr et fullstendig program for montering, sertifisering, reparasjon, rådgivning, service og forebyggende vedlikehold av alle fartøyets løfteinnretninger og -utstyr. Fra  vårt hovedkontor i Bergen prosjekteres service- og reparasjonstjenester direkte mot rederi, managementselskaper og skipets ledelse. Vi står i fortløpende kontakt med KIS Gruppens serviceavdelinger og kan derfor med høyeste nøyaktighet prosjektere oppdrag ombord og koordinere reparasjonsoppdrag i inn- og utland.

Det er både rimeligere og raskere å utføre reparasjons- og servicearbeid om bord i skipet. Dersom det likevel er nødvendig med overhaling av kran eller utstyr på verksted, har KIS-gruppen sakkyndig person og kvalifisert verksted godkjent av Sjøfartsdirektoratet i Ålesund, Bergen og Fredrikstad, og dekker dermed store deler av norskekysten.

STAND 18

Semco Maritime AS

STAND 19

Roxtec AS

Roxtec was founded in 1990 by Mikael Blomqvist in his residential garage in Karlskrona, Sweden. Thanks to the invention of Multidiameter™, a solution that improved the process of sealing cable and pipe penetrations, our company experienced an impressive growth. We maintained our entrepreneurial spirit, our customer focus and our strong Roxtec Core Values.

STAND 20

SG SAFETY AS

SG SAFETY er en av Norges største leverandører av teknisk verneutstyr. Våre kjerneområder er gass, pust og brann. Innenfor disse områdene er vi en totalleverandør av rådgivning, produkter, opplæring og service/vedlikehold. Vi skal være best på kompetanse og rådgivning om valg og bruk av utstyr slik at våre kunder har en stødig leverandør og fagkompetanse å støtte seg til. Vi har hovedkontor i Stavanger, og avdelingskontor på østlandet. Våre serviceteknikere dekker hele landet, og tar også oppdrag world wide.

meld deg på idag!

Riggvedlikeholdskonferansen samler årlig rundt 200 delegater fra riggselskaper, verft og leverandørindustrien. Konferansen er møteplassen for både faglig påfyll og nettverksbygging innen riggvedlikehold.

2022

riggvedlikeholds-

konferansen

28. september – Quality Hotel Edvard Grieg – BERGEN

FAGLIG INNHOLD & PRAKTISKE SPØRSMÅL

konferanse@energi24.no

SPONSOR & UTSTILLING