Riggvedlikehold 2021

Scandic Flesland Airport – Bergen

7. oktober

vedlikehold

Riggselskapene opplever stadig økende press fra myndigheter og kunder for å begrense fotavtrykket. Det legges mer vekt på lavere energiforbruk, kutt av utslipp og andre miljøfremmende tiltak. Hva betyr dette for vedlikeholdet av riggene? Velkommen til konferansen, med årets tema: Enda grønnere rigger

7. oktober

Hør innlegg fra sentrale riggselskaper på norsk sokkel!

Hovedsponsor for konferansen

Sponsor og utstiller

Riggvedlikehold 

Scandic Flesland Airport – Bergen

7. oktober

 

 

Faglig innhold & praktiske spørsmål

konferanse@energi24.no

Sponsor & utstilling

Henrik Svanæs
Salgssjef
Tlf: 0047 482 98 367
E-post:henrik@energi24.no